DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP

DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP

Total là đối tác bền vững  khi lựa chọn dầu nhờn cho tất cả các ngành công nghiệp. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm dầu nhờn công nghiệp đa dạng, phù hợp cho các ứng dụng phổ thông lẫn chuyên sâu, được nghiên cứu và phát triển bởi các  chuyên gia đến từ Pháp.

countinue reading